Produkt IBM Workplace Services Express 

Vítejte na svém webovém serveru!

Produkt IBM Workplace Services Express tvoří působivé a bezpečné pracovní prostředí spojující přizpůsobené nástroje, které podporují spolupráci a komunikaci v rámci organizace. Rozhraní webového serveru je rozděleno na panel nástrojů, panel navigace a prostor pro obsah. Následující informace obsahují popis těchto komponent webového serveru.

Panel nástrojů
Panel nástrojů nabízí všechny funkce pro správu na jediném a snadno dostupném místě. Ve výchozím rozhraní poskytuje panel nástrojů přístup k funkcím Moje pracoviště, Šablony, Správa, Akce, Odhlásit a Nápověda. V praxi jsou pak položky Šablony a Správa zpravidla vyhrazeny administrátorům webového serveru.
Panel navigace
Panel navigace nabízí uživatelům přístup do uspořádaného seznamu komponent webového serveru. Mezi výchozí komponenty na panelu navigace patří Vítejte, Pošta, Týmové prostory a Hledat.
Prostor pro obsah
Zbytek stránky je vyhrazen obsahu webového serveru. Zde najdete nejrůznější komponenty, z nichž většinu můžete přidávat, přesouvat či odebírat v rámci konkrétní stránky na serveru. K důležitým komponentám podporujícím spolupráci a přizpůsobení, které zde najdete, patří Paleta osob a Nabídka paleta.
Paleta osob
Paleta osob podporuje komunikaci mezi členy týmu a obsahuje funkce Vyhledávání osob a Rychlé kontakty. Funkce Vyhledávání osob umožňuje uživatelům vyhledat osoby v organizaci a zobrazit o nich podrobné informace, například jméno, telefonní číslo nebo pracovní funkci. Funkce Rychlé kontakty umožňuje uživatelům konverzovat s připojenými a dostupnými členy týmu. Přístup k funkcím Vyhledávání osob a Rychlé kontakty mohou uživatelé získat z kteréhokoli místa v produktu IBM Workplace Services Express rozbalením Palety osob.
Nabídka paleta
Nabídka paleta umožňuje uživatelům přizpůsobit si rozvržení rychlým přidáním nových komponent.Uživatel si může nabídku paleta otevřít pro hledání obsahu a potom jednoduchým přetažením myší umístit obsah na webový server. Pokud nabídku paleta nepoužíváte, najdete ji minimalizovanou po straně webového serveru.

Další nápověda k dispozici

Pro každou ze sekcí webového serveru i pro jednotlivé komponenty je k dispozici kontextová nápověda, kterou aktivujete klepnutím na zabudovaný odkaz označený otazníkem (?).

Další dokumentaci k produktu si můžete přečíst také v Informačním centru.

Přizpůsobení vašeho webového serveru

Rozvržení i obsah si můžete upravit podle vlastních potřeb. Jako pomůcku můžete využít modul Začínáme, kde jsou základní návody jak změnit vzhled webového serveru, přidat obsah stránek, přeuspořádat obsah na stránce či vytvořit novou stránku.

Registrace a přihlášení

Uživatelé mohou získat počáteční přístup k webovému serveru prostřednictvím samoregistrace. Po klepnutí na Registrace mohou uživatelé zvládnout proces registrace zadáním osobních informací a předvoleb.

V následujícím textu najdete návod na registraci a přihlášení:

  1. Na portálu klepněte na Registrace. Zobrazí se formulář pro zadání uživatelských informací.
  2. Vyplňte formulář požadovanými informacemi.
  3. Klepnutím na tlačítko Pokračovat přejděte na další stránku. Zobrazí se potvrzovací stránka s vašimi registračními informacemi.
  4. Zkontrolujte uvedené informace.
  5. Po zobrazení informace o úspěšném zřízení účtu se vraťte na server klepnutím na tlačítko Pokračovat.
  6. Po registraci můžete přistoupit k portálu a zahájit práci klepnutím na ikonu Přihlášení.